Obě dvě budovy byly postaveny z cihel místní stavební firmy bratří Fischerů, pálených z lokálně těženého jílu.