Kotelna je v sousedství již opraveného Uhelného Mlýna, se kterým byla provozně propojena.