Digitální triky v tomto filmu dosáhly úrovně naprosté realističnosti.