Slavnostně prostřené tabule v poslanecké restauraci při příležitosti složení slibu nově zvoleného prezidenta Tomáše G. Masaryka.