S ohledem na svůj účel byl objekt původně realizován s minimem okenních otvorů, okna byla pouze ve schodišťové sekci a do provozního a sociálního zázemí. Nové velké okenní otvory byly do fasády prolomeny až v devadesátých letech.