Návrh vychází z místní přírody i koloritu, v němž lze najít všechny odstíny šedé.