Centrum kulturního dění neboli centrální „náměstíčko“ se nachází v horní části řešeného území, za protipovodňovou hrází a mimo aktivní zónu. (na snímku vizualizace)