Prostor mezi jednotlivými domy nabízí průhledy na vzdálené horizonty horských luk.