Čtyři domy jsou místěné na „louce“ - zelené střeše nad obchodním parterem budovy.