Jde o prezentaci nejmodernějších technologií a o návrat značky do sféry zakázkově vyrobených kusových vozů