Příbuzný Alfonse Muchy a předseda správní rady Nadace Mucha John Mucha a architektka výstavy Eva Jiřičná.