S délkou 721 metrů bude stavba pro pěší nejdelší svého druhu na světě.