Po jejím dokončení v někdejší administrativní budově vznikne 148 bytů.