SeniorCentrum Telč, které vzniklo z iniciativy nadnárodní společnosti SeneCura za podpory Kraje Vysočina a města Telče.