Návrh podle autorů respektuje historické konstrukce a doplňuje je zcela novou a soudobou ocelovou konstrukcí.