Soupravy mají na jedné straně řídicí vůz a na opačné straně budou vedeny lokomotivou Siemens Vectron