1936: Nákladové nádraží Žižkov sloužilo primárně k dopravě a uskladnění potravin. Pro překládku zboží z vlaků sloužil prostřední perón napojený na systém nákladních výtahů a lávek ke skladištím. Skladištní suterény se využívaly jako chladírny ovoce, zeleniny, másla a vajec, ale rovněž vína a likérů. A vyráběl se zde i led. Přes počáteční nedůvěru potenciálních zájemců, byla všechna skladiště do podzimu 1936 obsazena