1. Stavba vyšla na 106 milionů korun pocházejících ze soukromých darů.