Konstrukce je záměrně červená. Na první pohled se tak odlišuje od historického objektu.