2. Realizace s největší kulturní přidanou hodnotou_Kunsthalle