Vznikly tam sdílené kanceláře, multufuknční sál, kavárna, galerie a restaurace.