2. října 1990 Federální shromáždění přijalo zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, tedy takzvaný restituční zákon. Na archivním snímku Jaroslav Čapek, právní zástupce Františka Oldřicha Kinského, který se v České republice domáhal vrácení majetku za desítky miliard korun.